Вид на Магадан с квадрокоптера. Фото: Филипп Жаров.

5, Embankment of the Magadanka River Google Картасында

"Көчө үнү" галереясы